Đá chẻ chế tác, đục mặt

Display:

Danh sách sản phẩm
Đá Chẻ Vàng 10x20
(Mã sản phẩm: MiA-CCĐ-028)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí nội-ngoại thất, tiểu cảnh...
- Màu đá: vàng.
- Mặt: chẻ.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x20.
Đá Chẻ Vàng 5x20
(Mã sản phẩm: MiA-CCĐ-010)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí nội-ngoại thất, tiểu cảnh...
- Màu đá: vàng.
- Mặt: chẻ.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 5x20.
Đá Chẻ Đen 10x20
(Mã sản phẩm: MiA-CCĐ-007)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí mặt tiền, tường rào, tiểu cảnh...
- Màu đá: đen xám.
- Mặt: chẻ.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x20.
Đá chẻ đen 5x20
(Mã sản phẩm: MiA-CCĐ-034)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí mặt tiền, tường rào, tiểu cảnh...
- Màu đá: đen xám.
- Mặt: chẻ.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 5x20.
Đá Chẻ Đóng Bao Vàng
(Mã sản phẩm: MiA-CCĐ-008)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp tường rào, lối đi ...
- Màu đá: vàng.
- Mặt: chẻ.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: tự do
Đá Chẻ Đóng Bao Vàng Ánh Kim
(Mã sản phẩm: MiA-CCĐ-011)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp tường rào, lối đi ...
- Màu đá: vàng có ánh kim.
- Mặt: chẻ.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: tự do
Đá Chẻ Đóng Bao Xanh
(Mã sản phẩm: MiA-CCĐ-012)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp tường rào, lối đi ...
- Màu đá: xanh đen.
- Mặt: chẻ.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: tự do
Đá Dòng Sông Vàng
(Mã sản phẩm: MiA-CCĐ-006)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí nội, ngoại thất...
- Màu đá: vàng.
- Mặt: tạo sóng.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x20.
Đá Dòng Sông Đen
(Mã sản phẩm: MiA-CCĐ-027)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí nội, ngoại thất...
- Màu đá: đen.
- Mặt: tạo sóng.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x20.
Đá Karo Vàng
(Mã sản phẩm: MiA-CCĐ-032)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Đá ốp trang trí, ốp mặt tiền...
- Màu đá: Vàng.
- Mặt: tạo hoa văn.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 7x20.
Đá Karo Đen
(Mã sản phẩm: MiA-CCĐ-021)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Đá ốp trang trí, ốp mặt tiền...
- Màu đá: Đen.
- Mặt: tạo hoa văn.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 7x20.
Đá Soi Ống Trúc Hồng
(Mã sản phẩm: MiA-CCĐ-001)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Đá ốp trang trí, ốp mặt tiền...
- Màu đá: hồng.
- Mặt: soi mặt.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x20.
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH