Đá ghép - Chong chóng

Display:

Danh sách sản phẩm
Đá Chong Chóng Vân Gỗ
(Mã sản phẩm: MiA-CC-001)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp tường trang trí, làm tiểu cảnh, tranh đá ...
- Màu đá: vân gỗ.
- Mặt: chẻ.
- Cạnh: cắt thẳng.
- Chất lượng đá: rất tốt, không đổi màu theo thời gian.
- Kích thước: 5x20.
Đá Chong Chóng Vàng Lông Chuột
(Mã sản phẩm: MiA-CC-002)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp tường trang trí, làm tiểu cảnh, tranh đá ...
- Màu đá: vàng lông chuột.
- Mặt: chẻ.
- Cạnh: cắt thẳng.
- Chất lượng đá: tốt, đổi màu theo thời gian.
- Kích thước: 5x20.
Đá Chong Chóng Xanh
(Mã sản phẩm: MiA-CC-005)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp tường trang trí, làm tiểu cảnh, tranh đá ...
- Màu đá: xanh đen.
- Mặt: chẻ.
- Cạnh: cắt thẳng.
- Chất lượng đá: tốt, không đổi màu theo thời gian.
- Kích thước: 5x20.
Đá Ghép 3 Màu
(Mã sản phẩm: MiA-ĐG-005)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí tường.
- Màu đá: trắng sữa, vàng kem, đen.
- Mặt: chẻ, lồi lõm.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x50.
Đá Ghép 3 Màu Ánh Sao Đỏ
(Mã sản phẩm: MiA-ĐG-018)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Đá ốp trang trí tường.
- Màu đá: đen, trắng muối, đỏ có ánh sao.
- Mặt: bóc, ghép lồi lõm.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x50.
Đá Ghép 4 Màu
(Mã sản phẩm: MiA-ĐG-006)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí tường.
- Màu đá: trắng sữa, vàng kem, hồng phấn, đen.
- Mặt: chẻ, lồi lõm.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x50.
Đá Ghép 4 Màu Hà Tây (Ghép Đỏ Hà Tây)
(Mã sản phẩm: MiA-ĐG-016)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí tường.
- Màu đá: trắng sữa, vàng kem, đỏ, đen.
- Mặt: chẻ, lồi lõm.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x50.
Đá Ghép 4 Màu Xanh Ngọc 2 Phân
(Mã sản phẩm: MiA-ĐG-019)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Đá ốp trang trí tường.
- Màu đá: đen, trắng sữa, xanh ngọc, hồng có ánh sao.
- Mặt: bóc, ghép lồi lõm.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x50.
Đá Ghép 5 Màu Ánh Sao Đỏ 2 Phân
(Mã sản phẩm: MiA-ĐG-020)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Đá ốp trang trí tường.
- Màu đá: đen, trắng sữa, xanh ngọc, hồng có ánh sao, đỏ có ánh sao.
- Mặt: bóc, ghép lồi lõm.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x50.
Đá Ghép Ánh Sao Hồng
(Mã sản phẩm: MiA-ĐG-026)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Đá ốp trang trí tường.
- Màu đá: hồng có ánh sao.
- Mặt: bóc, ghép lồi lõm.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x50.
Đá Ghép Ánh Sao Hồng + Ánh Sao Xanh
(Mã sản phẩm: MiA-ĐG-025)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Đá ốp trang trí tường.
- Màu đá: hồng + xanh có ánh sao.
- Mặt: bóc, ghép lồi lõm.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x50.
Đá Ghép Ánh Sao Vàng
(Mã sản phẩm: MiA-ĐG-027)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Đá ốp trang trí tường.
- Màu đá: vàng có ánh sao.
- Mặt: bóc, ghép lồi lõm.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x50.
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH