Đá ghép - Chong chóng

Display:

Danh sách sản phẩm
Đá Ghép Xanh Hải Dương + Vân Gỗ 10x50
(Mã sản phẩm: MiA-ĐG-013)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Đá ốp trang trí tường.
- Màu đá: xanh hải dương + vân gỗ.
- Mặt: bóc, ghép lồi lõm.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x50.
Đá Ghép Xanh Hải Dương + Vân Gỗ 15x60
(Mã sản phẩm: MiA-ĐG-010)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Đá ốp trang trí tường.
- Màu đá: xanh hải dương + vân gỗ.
- Mặt: bóc, ghép lồi lõm.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 15x60.
Đá Ghép Xanh Ngọc
(Mã sản phẩm: Mia-ĐG-007)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Đá ốp trang trí tường.
- Màu đá: xanh ngọc.
- Mặt: bóc, ghép lồi lõm.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x50.
Đá Ghép Xanh Thảo Nguyên
(Mã sản phẩm: MiA-ĐG-023)
- Chất liệu: Đá tự nhiên, đá thiên nhiên.
- Sử dụng: Đá Trang Trí, Đá Ốp Tường.
- Màu đá: xanh
- Mặt: Chẻ, ghép cao thấp.
- Cạnh: cắt thẳng.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x50.
- Xuất xứ: Nhập ngoại
Đá Ghép Xanh Thảo Nguyên + Hồng Ban Mai
(Mã sản phẩm: MiA-GD-TN+BM235)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Đá ốp trang trí tường.
- Màu đá: xanh + hồng.
- Mặt: bóc, ghép lồi lõm.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x50.
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Đá ốp trang trí tường.
- Màu đá: xanh + hồng.
- Mặt: bóc, ghép lồi lõm.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x50.
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Đá ốp trang trí tường.
- Màu đá: xanh ngọc + xanh thảo nguyên.
- Mặt: bóc, ghép lồi lõm.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x50.
Đá Ghép Xanh Thảo Nguyên 2 Phân
(Mã sản phẩm: MiA-ĐG-022)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Đá ốp trang trí tường.
- Màu đá: xanh.
- Mặt: bóc, ghép lồi lõm.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x50.
Đá Ghép Xanh Đà Nẵng
(Mã sản phẩm: MiA-ĐG-015)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí tường nội - ngoại thất.
- Màu đá: xanh đen.
- Mặt: chẻ
- Cạnh: cắt thẳng.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x50.
Đá Ghép Đen
(Mã sản phẩm: MiA-ĐG-001)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí tường.
- Màu đá: đen.
- Mặt: chẻ, lồi lõm.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x50.
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH