Đá ốp tường giả cổ

Display:

Danh sách sản phẩm
Đá Giả Cổ Caro Trắng Muối
(Mã sản phẩm: MiA-GC-010)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Đá ốp trang trí, ốp mặt tiền nhà, trụ cổng, tường rào ...
- Màu đá: trắng có ánh kim.
- Mặt: băm mặt giả cổ, tạo kẻ ca rô
- Cạnh: soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x20.
Đá Giả Cổ Caro Vàng
(Mã sản phẩm: MiA-GC-009)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Đá ốp trang trí, ốp mặt tiền nhà, trụ cổng, tường rào ...
- Màu đá: vàng.
- Mặt: băm mặt giả cổ, tạo kẻ ca rô
- Cạnh: soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x20.
Đá Giả Cổ Caro Đen
(Mã sản phẩm: MiA-GC-011)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Đá ốp trang trí, ốp mặt tiền nhà, trụ cổng, tường rào ...
- Màu đá: xám đen.
- Mặt: băm mặt giả cổ, tạo kẻ ca rô
- Cạnh: soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x20.
Đá Giả Cổ Vàng Soi Cạnh 10x20
(Mã sản phẩm: MiA-GC-006)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Đá ốp trang trí, ốp mặt tiền nhà, trụ cổng, tường rào ...
- Màu đá: vàng.
- Mặt: băm mặt giả cổ.
- Cạnh: soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x20.
Đá Trắng Muối Giả Cổ Soi Cạnh 10x20
(Mã sản phẩm: MiA-GC-003)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Đá ốp trang trí, ốp mặt tiền nhà, trụ cổng, tường rào ...
- Màu đá: trắng muối.
- Mặt: băm mặt giả cổ.
- Cạnh: soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x20.
Đá Trắng Muối Giả Cổ Soi Cạnh 7x20
(Mã sản phẩm: MiA-GC-004)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Đá ốp trang trí, ốp mặt tiền nhà, trụ cổng, tường rào ...
- Màu đá: trắng muối.
- Mặt: băm mặt giả cổ.
- Cạnh: soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 7x20.
Đá Xanh Rêu Giả Cổ Soi Cạnh 10x20
(Mã sản phẩm: MiA-GC-007)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Đá ốp trang trí, ốp mặt tiền nhà, trụ cổng, tường rào ...
- Màu đá: xanh rêu.
- Mặt: băm mặt giả cổ.
- Cạnh: soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x20.
Đá Xanh Rêu Giả Cổ Soi Cạnh 7x20
(Mã sản phẩm: MiA-GC-008)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Đá ốp trang trí, ốp mặt tiền nhà, trụ cổng, tường rào ...
- Màu đá: xanh rêu.
- Mặt: băm mặt giả cổ.
- Cạnh: soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 7x20.
Đá Đen Ánh Kim Giả Cổ Soi Cạnh 10x20
(Mã sản phẩm: MiA-GC-001)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Đá ốp trang trí, ốp mặt tiền nhà, trụ cổng, tường rào ...
- Màu đá: đen có ánh kim.
- Mặt: băm mặt giả cổ.
- Cạnh: soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x20.
Đá Đen Ánh Kim Giả Cổ Soi Cạnh 7x20
(Mã sản phẩm: MiA-GC-002)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Đá ốp trang trí, ốp mặt tiền nhà, trụ cổng, tường rào ...
- Màu đá: đen có ánh kim.
- Mặt: băm mặt giả cổ.
- Cạnh: soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 7x20.
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH