Đá ốp tường mài bóng

Display:

Danh sách sản phẩm
Mài Bóng Hồng Đậm (Đỏ) 10x20
(Mã sản phẩm: MiA-MBVC-018)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí tường nội thất, mặt tiền, trụ cổng, tường rào ...
- Màu đá: hồng đậm (đỏ).
- Mặt: mài bóng.
- Cạnh: mài vát.
- Chất lượng đá: tốt.
- Kích thước: 10x20.
Mài Bóng Hồng Đậm (Đỏ) 7,5x22
(Mã sản phẩm: MiA-MBVC-015)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí tường nội thất, mặt tiền, trụ cổng, tường rào ...
- Màu đá: hồng đậm (đỏ).
- Mặt: mài bóng.
- Cạnh: mài vát.
- Chất lượng đá: tốt.
- Kích thước: 7,5x22.
Mài Bóng Xanh Rêu 10x20
(Mã sản phẩm: MiA-MBVC-020)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí tường nội thất, mặt tiền, trụ cổng, tường rào ...
- Màu đá: xanh rêu.
- Mặt: mài bóng.
- Cạnh: mài vát.
- Chất lượng đá: tốt.
- Kích thước: 10x20.
Đá Mài Bóng Ánh Sao Xanh 15x30 (Hết hàng)
(Mã sản phẩm: MiA-MB-003)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí tường nội thất, mặt tiền...
- Màu đá: xanh có ánh sao.
- Mặt: không soi rãnh.
- Cạnh: mài vát.
- Chất lượng đá: tốt.
- Kích thước: 15x30.
Đá Mài Bóng Bông Mai 7,5x22
(Mã sản phẩm: MiA-MBVC-014)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí tường nội thất, mặt tiền, trụ cổng, tường rào ...
- Màu đá: trắng xám.
- Mặt: mài bóng.
- Cạnh: mài vát.
- Chất lượng đá: tốt.
- Kích thước: 7,5x22.
Đá Mài Bóng Da Báo 7,5x22
(Mã sản phẩm: MiA-MBVC-007)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí tường nội thất, mặt tiền, trụ cổng, tường rào ...
- Màu đá: đen đốm trắng.
- Mặt: mài bóng.
- Cạnh: mài vát.
- Chất lượng đá: tốt.
- Kích thước: 7,5x22.
Đá Mài Bóng Hồng Phấn 10x20
(Mã sản phẩm: MiA-MBVC-017)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí tường nội thất, mặt tiền, trụ cổng, tường rào ...
- Màu đá: hồng nhạt.
- Mặt: mài bóng.
- Cạnh: mài vát.
- Chất lượng đá: tốt.
- Kích thước: 10x20.
Đá Mài Bóng Hồng Phấn 7,5x22
(Mã sản phẩm: MiA-MBVC-016)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí tường nội thất, mặt tiền, trụ cổng, tường rào ...
- Màu đá: hồng nhạt.
- Mặt: mài bóng.
- Cạnh: mài vát.
- Chất lượng đá: tốt.
- Kích thước: 7,5x22.
Đá Mài Bóng Vàng Bông 7,5x22
(Mã sản phẩm: MiA-MBVC-002)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí tường nội thất, mặt tiền, trụ cổng, tường rào ...
- Màu đá: vàng bông.
- Mặt: mài bóng.
- Cạnh: mài vát.
- Chất lượng đá: tốt.
- Kích thước: 7,5x22.
Đá Mài Bóng Vàng Kem 7,5x22
(Mã sản phẩm: MiA-MBVC-019)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí tường nội thất, mặt tiền, trụ cổng, tường rào ...
- Màu đá: vàng kem.
- Mặt: mài bóng.
- Cạnh: mài vát.
- Chất lượng đá: tốt.
- Kích thước: 7,5x22.
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH