Hình ảnh thi công Hòn non bộ tại Cần Giuộc, Long An

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7-1

 

7-2

 

8

 

9-1

 

9-2

 

10-1

 

10-2

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16